Huset

Vurdering
Arkitektonisk værdi:

3
.

Arkitektonisk vurdering:

Velproportioneret, gedigen villa
.

Kulturhistorisk værdi:

3
.

Kulturhistorisk vurdering:

Tilnærmet bedre byggeskikshus
.

Miljømæssig værdi:

3
.

Miljømæssig vurdering:

Ligger godt på gadehjørnet. God entre til bygning
.

Originalitetsværdi:

2
.

Originalitetsvurdering:

Nyere vinduer på havesiden ellers original
.

Tilstandsværdi:

4
.

Tilstandsvurdering:

Velholdt
.

Bevaringsmæssig værdi:

3
.

Bevaringsmæssig vurdering:

Velbevaret repræsentant for perioden
.

Registreringsdato:

30-04-1997
.
Bygningskonstruktion
Bygningsdel:

Karnap
.

Dør/Port:

Beklædt port; Fyldingsport
.

Oprindelig funktion:

Fritliggende enfamiliehus
.

Gavlkonstruktion:

Grundmuret gavl
.

Gesims:

Muret gesims
.

Hovedplan:

Enfløjet bygning
.

Kvist:

Facade-/frontkvist
.

Sokkel:

Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
.

Stilart:

Bedre byggeskik
.

Tagkonstruktion:

Saddeltag/heltag; Valmtag
.

Udsmykning:

Andet
.

Vindue:

Retkantet
.

Ydermur:

Ubehandlet overflade
.
Bygningsomgivelser
Bebyggelsesmiljø:

Stationsby
.

Notat om indre og ydre forhold:

Del af husrække
.

Omgivelse:

Natur – Have
.

Omgivelse:

Bygningsværker – Belægning, fortov
.

Omgivelse:

Småbygninger – Garage, vognremise
.

Notat om omgivelser:

God forhave. Pigsten i indkørsel